Nový mostek u Podhůrky

Silou, vytrvalostí a hlavně chytrostí a ochotou se podařilo přemístit můstek k rybníku. Ať můstek plní svůj účel co nejdéle.

most na web