Akce v Pecínově v roce 2020

13/4   Velikonoce v Pecínově
30/4   Čarodějnice na hřišti v Pecínově
29+30/5  Máje v Pecínově
5/9  Posvícení