Archiv autora: Alena Burešová

Oprava cesty u rybníka Podhůrka

Slunečnou sobotu 2. dubna jsme strávili jarní brigádou na Podhůrce  a opravili cestu podél rybníka.  Společnou akcí jsme chtěli vylepšit místo, kam se v létě všichni chodíme rádi koupat a v zimě bruslit a zároveň u rybníka oslavit ekologický svátek Den Země. Pomáhali také děti, když nadšeně nosili klády a kamení, odměnou jim byl letošní první táborák s buřty. cesta u rybnika_web

Vánoce 2015

Přejeme krásné svátky a pohodový konec roku a dovolte, abychom Vás pozvali na setkání s Pecíňáky u vánočního stromku. Koledy si zazpíváme ve středu 23. prosince v 17 hodin Na Růžku.

Omlouváme se za delší výpadek webových stránek, vše podstatné co se za tu dobu událo v Pecínově najdete ve fotogalerii.

Jak jsme v Pecínově sázeli strom

Aktivity pecínovského spolku jsme letošní podzim obohatili o společné sázení stromu. Stalo se tak o státní svátek 28. října 2015, abychom si datum lépe pamatovali. Třeba se jednou našim dětem při výročí oživí vzpomínky z dětství, jak s rodiči sázeli strom.

Vysadili jsme mladý ořešák do pecínovské stráně u silnice, kde již několik statných jedinců vysadili naši předci. Ořechy sem chodí sbírat děti i dospělí nejen z Pecínova. Strom byl vysazen na pozemku města se souhlasem správce zeleně.

Nákup sazenice a pomocného materiálu byl zajištěn z prostředků, které nám darovali návštěvníci letošního pecínovského Posvícení.

strom 0

Houpačka pro Pecínov

Tématem iniciativy „Houpačky pro krajinu!“ jsou zajímavá místa v krajině. Pecínov a jeho okolí k takovým místům patří a tak při výletě na Podhůrku můžete jednu takovou houpačku najít. Uvidíte ji na statném dubu na cestě ještě před rybníkem, která je součástí naučné stezky Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova.

Nápad věšet houpačky do krajiny vznikl v tvůrčí skupině naOKRAJI. Její členové chtějí široké veřejnosti nejen přiblížit zajímavá místa a zprostředkovat prožitky v přírodě, ale snaží se také posílit zájem o dění kolem nás. K tomu hledají regionální nadšence, kteří ve svém okolí najdou správné místo a vhodný strom pro houpačku. Bylo mi potěšením seznámit se s autory iniciativy, závěsnou houpačku instalovat a zaplnit tak bílé místo na mapě. O výsledku se můžete přesvědčit na některé z Vašich vycházek v terénu anebo na webu www.naokraji.cz. Originální projekt probíhá na území celé ČR a Pecínovskou houpačku, která má v našem regionu ojedinělé zastoupení, najdete pod číslem 40.

Houpejte se a radujte se z naší krásné krajiny!

Alena Burešová

Jarní brigáda na hřišti ve čtvrtek 14. května

14.5.2015 od 18 hodin

Rádi bychom Vás požádali o účast na jarní brigádě na hřišti. Vezměte prosím s sebou hrábě, lopatu, kolečko a dobrou náladu. Účelem této brigády je to , abychom dali dohromady povrch hřiště tak ,  aby si děti na něm mohli hrát. Dále při této brigádě proběhne diskuse co dál s hřištěm, zda –li budeme dodělávat další dětské prvky (skluzavka, kláda, pískoviště, branky, ….. atd ).